میز خدمت الکترونیک

ICU

شماره تماس : ۸۱۱۶۳۸۰
رئیس بخش : دکتر مهرداد مصباح

سرپرستار: رعنا صمدی نژاد
جانشین : سمیه سادات هاشمی، زیور کریمی
منشی بخش: مایده شراهی

 


معرفی بخش

بخش ICU با ۹ تخت در طبقه دوم بیمارستان و در جنب دفتر پرستاری قرار گرفته است.

 

 

 

مقررات بخش :

  • ​​​ورود افراد متفرقه و ملاقات بیماران در بخش آی سی یو خارج از ساعات ملاقات اکیدا ممنوع است.
  • ملاقات بصورت فرد فرد از ساعت۱۴:۳۰ الی ۱۶ می باشد و استفاده از گان و ماسک جهت همراهان الزامی است.
  • استفاده از تلفن همراه به دلیل تداخل در امواج تجهیزات پزشکی در بخش ممنوع می باشد.
  • رعایت سکوت و آرامش در فضای بیمارستان الزامی است.
  • جهت همکاران تیم درمان قبل و بعد از تماس با بیمارشستن  دستها و ضدعفونی کردن دستها الزامی است.
  • ساعت تماس با بخش جهت کسب اطلاعات از وضعیت بیماران ۸ الی ۲۳ می باشد.
  • همراه داشتن برگه پذیرش با دستور پزشک مربوطه و فلوی آی سی یو و دفترچه بیمه جهت بستری الزامی است.
  • جهت صدور جواز دفن حضورسه نفر از بستگان درجه یک و همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی الزامی است.
  • با توجه به اهمیت طرح تکریم به بیمار وهمراه جهت سهولت در دسترسی همراهان به پزشک معالج روزانه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ زمان پاسخگویی به همراهان تعیین شده است.

 

Template settings