دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • بیماران و مراجعین
  • فراگیران
  • کارکنان

img_yw_news
پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹

روزگار کرونایی

  عاطفه نصیردیوانی - سوپروایزر آموزشی، مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد   ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

روز جهانی ایمنی بیمار

 تهیه کننده: شبنم ایزدی، دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹

تعامل کودک و طبیعت حلقه گم شده انسان معاصر( بخش اول)

تهیه کننده : دکتر فرزانه سلیمانی - مسئول واحد آموزش و توانمندسازی، مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹

سوگ و مدیریت آن در عصر کرونا

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸

بیماران دارای پیوند یا گرافت ورید یا گورتکس

گرافت یک رگ مصنوعی است که به علت نداشتن رگ مناسب به جای فیستول جهت دیالیز توسط جراح گذاشته می شود. همچنین ممکن است از گرافت برای ترمیم عروق در نارسایی عروقی بیماران دیابتی استفاده شود .گرافت شریانی–وریدی را به طور مصطلح " گورتکس"می نامند. ..

ادامه...

سنجش رضایت بیماران

سنجش رضایت همراهان

درخواست همکاری

خدمات قابل ارائه

چند رسانه ای

رادیو مرکز

خبرنامه بیمارستان

پرسش های متداول