میز خدمت الکترونیک
اخبار و اطلاعیه ها
کلاس آموزشی استانداردهای نقل و انتقال ایمن
1401/11/08
کلاس آموزشی استانداردهای نقل و انتقال ایمن
کلاس آموزشی استانداردهای نقل و انتقال ایمن روز 5 شنبه مورخ 6 بهمن ماه در بیمارستان شهید هاشمی نژاد برگزار گردید
 آشنایی با سامانه فرماندهی حادثه
1401/08/17
آشنایی با سامانه فرماندهی حادثه
کلاس آموزشی آشنایی با سامانه فرماندهی حادثه در بیمارستان هاشمی نژاد برگزار گردید.
Template settings