برنامه های فرهنگی و مناسبتی بیمارستان(1403)

 *توجه* در شیفت صبح درمانگاه، بیمار به پزشک خاصی اختصاص داده نخواهد شد و ویزیت به صورت تیمی انجام می شود.

                                            * توجه* در واحد کلینیک قلب  ویزیت صرفا توسط متخصصین قلب و عروق انجام می شود.

 

 

راهنمای نوبت دهی اینترنتی بیمارستان

 

نوبت دهی اینترنتی بیمارستان 

جوابدهی آنلاین آزمایشات

شماره تماس : ۲۵۰۱۵۰۸۰ ۲۱ ۹۸+

Template settings