میز خدمت الکترونیک
  • 1401/11/08 - 13:22
  • - تعداد بازدید: 114
  • - تعداد بازدید کنندگان: 108
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

کلاس آموزشی استانداردهای نقل و انتقال ایمن

کلاس آموزشی استانداردهای نقل و انتقال ایمن روز 5 شنبه مورخ 6 بهمن ماه در بیمارستان شهید هاشمی نژاد برگزار گردید

10775.mp3 کلاس آموزشی استانداردهای نقل و انتقال ایمن

کلاس آموزشی استانداردهای نقل و انتقال ایمن روز 5 شنبه مورخ 6 بهمن ماه برای گروه شغلی خدمات و کمک بهیار در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

  • Newsgroup :
  • News code : 10775
کپی لینک کوتاه:
key words
روح انگیز اسدی
خبرنگار

روح انگیز اسدی

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings