میز خدمت الکترونیک
  • 1401/12/13 - 09:09
  • - تعداد بازدید: 67
  • - تعداد بازدید کنندگان: 61
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

اعتبارسنجی مرکز فوق تخصصی هاشمی نژاد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی هاشمی نژاد، اعتبارسنجی بیمارستان طبق استانداردهای وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی از ساعت 7 صبح 6 اسفند تا 4 عصر 7 اسفند با حضور ارزیابان اعتبار بخشی وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی برگزار گردید

12238.mp3 اعتبارسنجی مرکز فوق تخصصی هاشمی نژاد
با حضور ارزیابان اعتبار بخشی وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی فرایندهای بیمارستانی در مرکز فوق تخصص هاشمی نژاد بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی  بیمارستان فوق تخصصی هاشمی نژاد، اعتبارسنجی بیمارستان طبق استانداردهای وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی  از ساعت 7 صبح 6 اسفند  تا 4 عصر 7 اسفند  با حضور ارزیابان اعتبار بخشی وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی برگزار گردید
در ابتدا دکتر باقری سرپرست بیمارستان ضمن تشکر از حضور ارزیابان اعتبار بخشی  در مرکز گزارش جامعی از فعالیتها واقدامات انجام شده در حوزه مدیریت ورهبری ارایه نمودند و از فعالیتهای انجام شده در بیمارستان در سالهای اخیر گزارش مختصری ارائه کردند.
سپس ارزیابان با حضور در بخشها و سایر واحدهای بیمارستان  ضمن بازدید با  پرسنل کارشناسان و بیماران بیمارستان مصاحبه کردند و مستندات پروندها را در خصوص اجرای کامل استاندارهای اعتبار بخشی  مورد سنجش و ارزیابی قرار دادند
در انتها با حضور ارزیابان محترم، مراسم اختتامیه در آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید. ریاست و مدیریت بیمارستان  از همکاری صمیمانه و بی دریغ همه همکاران قدردانی نمودند. 
 
  • Newsgroup :
  • News code : 12238
کپی لینک کوتاه:
key words
روح انگیز اسدی
خبرنگار

روح انگیز اسدی

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings