میز خدمت الکترونیک

محل استقرار

طبقه سوم

معرفی

پژوهش بالینی در مرکز توسعه تحقیقات بالینی در دو رشته تخصصی ارولوژی و نفرولوژی متمرکز می‌باشد. این مرکز با فراهم کردن فضای مناسب، نیروی انسانی و امکانات اداری و انفورماتیک بر اساس آیین نامه ها و اصول اخلاقی ابلاغ شده از دانشگاه علوم پزشکی ایران مشاوره خدمات لازم برای پژوهش را ارائه می‌دهد. کلیه پژوهشها در قالب پایان نامه و طرح پژوهشی توسط اعضاء هیئت علمی، فلوشیپ ها، رزیدنت ها و پرسنل پرستاری بیمارستان قابل انجام است و هرگونه مراجعه از خارج بیمارستان نیاز به تایید استاد مشاور از داخل بیمارستان و ارجاع از سوی معاونت پژوهشی بیمارستان دارد. انجام پژوهش نیازمند رعایت جامع و همه جانبه اصول اخلاقی در حوزه حقوق بیمار و مالکیت معنوی می باشند.

اهم  وظایف واحد
  • ارائه مشاوره آماری و اپیدمیولوژی در زمینه طرح های تحقیقاتی
  • تسهیل کردن فرایند پژوهشی برای پزشکان و فراگیران

 

 

 

اعضای مرکز

 

مدیر اجرایی مرکز

دکتر پیمان شاهرخی

کارشناس ارشد پژوهشی  مرکز

مهندس روح انگیز اسدی

اپیدمیولوژیست مرکز

دکتر مجید بخشی زاده

 


 


 


 

Template settings