میز خدمت الکترونیک

معرفی بخش - کلینیک قلب

بیمارستان شهید هاشمی نژاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران ، با بهره مندی از حضور پزشکان مجرب قلب و عروق مفتخر به افتتاح کلینیک فوق تخصصی قلب  با تعرفه کاملا دولتی شده است. 

کلینیک قلب آماده ارائه خدمات زیر به مراجعین محترم می باشد:
۱-ویزیت بیماران 
۲-نوار قلب
۳-تست ورزش
۴-مشاوره قلب قبل از جراحی
۵-اکوکاردیوگرافی تخصصی( اکوکاردیوگرافی غیر مادرزادی ، اکوکاردیوگرافی مادرزادی واکوکاردیوگرافی با کنتراست )
۶- استرس اکوکاردیوگرافی
۷- اسکن هسته ای قلب

Template settings