میز خدمت الکترونیک

 

موضوع

آیا در بیمارستان شما آزمایش تشخیص کرونا انجام می شود؟

خیر

 

 

 

چرا بیمارستان با توجه به دولتی بودن و وجود قرار داد با بیمه تامین اجتماعی ، از بیماران هزینه دریافت می کند؟

این بیمارستان دانشگاهی و آموزشی میباشد وطبق تعرفه دولتی ،هزینه ها محاسبه  میشوند و بیمارستانهایی که فقط تحت پوشش تامین اجتماعی هستند مثل میلاد و لبافی نژاد و ...برای بیماران بیمه تامین اجتماعی بصورت رایگان است.

 

آیا بیمارستان با بیمه های تکمیلی قرار داد دارد؟

بیمارستان دولتی است و با بیمه های پایه مثل تامین اجتماعی و خدمات درمانی و ارتش قرارداد دارد ولی برای کسانی که بیمه تکمیلی دارند در صورت  مراجعه وبستری،هزینه ها  بصورت آزاد محاسبه و بیمار میتواند بعد از ترخیص پس از ۱۰ روز مجددا مراجعه وبا دریافت  مدارک بستری خود ، از واحد ترخیص و مدارک پزشکی به مرکز بیمه تکمیلی  مراجعه و پول خود را دریافت کنند.

بیمارستان با چه بیمه هایی قرار داد دارد؟

بیمارستان با بیمه های پایه مثل تامین اجتماعی و خدمات درمانی و ارتش قرار داد دارد.

 

چرا به بیماران افغانی که بیمه ندارند تخفیف نمی دهید؟

چون طبق دستورالعمل وزارت بهداشت بیماران اتباع و مهاجرین به شرط داشتن کارت اقامت می تواند از خدمات بیمه سلامت (نرخ مصوب) استفاده نمایند.
 

پذیرش بیماران جهت دیالیز به چه صورت است؟

بیمار با در دست داشتن برگه معرفی نامه دیالیز به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران مراجعه می کند و در صورت خالی بودن ردیف در بیمارستان هاشمی نژاد توسط آن مرکز (معاونت درمان ) برای دیالیز دائم معرفی می شود .
آدرس معاونت درمان :تهران، تقاطع خیابان جمهوری اسلامی و  خیابان حافظ - طبقه چهارم - معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
پست الکترونیکی: vctiums.ac.ir
تلفن : ۶۶۷۰۷۱۴۰-۰۲۱
 

چرا لیست پزشکان را در اختیار بیماران قرار نمی دهید؟

چون بیمارستان آموزشی و درمانی هست و پزشکان به مدت کوتاه که دوره ی آنها به اتمام می رسند از این مرکز خارج شده و پزشک های جدید به این مر کز برای آموزش و درمان می آیند، بصورت تیمی کار می کنند.

‏ چرا نوبت دهی گویا اپراتور ندارد؟

بعلت سیستم گویا بودن تلفن این آیتم حذف شده است.

 

‏ چرا پزشکان پس از معاینه در درمانگاه اعلام میکند که آزمایش و یا سونو گرافی ببریم ،پس از آنکه من کارهای آزمایش و یا سونو گرافی را انجام می دهم و برمی گردم پزشک حضور ندارد؟

چون پزشکان بعد از درمانگاه یا مشغول ویزیت بیماران خود در بخش میشوند یا به اتاق عمل می روند. در صورت اورژانسی بودن  ویا نیاز به ادامه درمان به اورژانس بیمارستان مراجعه کنند.

 

چرا به همه بیماران دیالیزی جهت برگشت به منزل پس از دیالیز، تاکسی سرویس  رایگان ارائه نمی شود؟

چون بیمارستان ما دولتی هست و دولت بودجه ای برای این کار در نظر نگرفته است واین طرح مربوط به این بیمارستان بوده و هزینه مربوط به  ان توسط افراد خیر تامین می شود.

 

چرا بیماران دیالیزی و یا بی بضاعت باید هزینه داروخانه را جداگانه پرداخت نمایند؟

چون داروخانه بصورت مستقل از طرف دانشگاه  تعیین گردیده است و امکان دخالت در هزینه های آن نمی باش

 
چرا هزینه  های همراه زیاد است و تفکیک نمی کنند و با غذا و بدون غذا نمی گذارند؟

چون هزینه بصورت یک پکیج کامل وبر طبق تعرفه وزارت بهداشت است و و شامل تسهیلات و صبحانه و ناهار و شام  بوده وقابل تفکیک نیست .

 

نوبت های درمانگاه چرا طولانی هست ؟

بیمارستان دولتی است وتعداد زیادی بیمار از سراسر کشور  به ان مراجعه وسبب طولانی شدن نوبتها میگردد.

 

چرا نوبت های بستری طو لانی هست و در این مدت بیمار بلا تکلیف است؟

به علت آموزشی و دولتی بودن و تعداد زیاد بیماران از سراسر کشور نوبتهای بستری طولانی میباشد.ضمنا این بیمارستان تنها مرکز ارجاعی خاص بیماران کلیوی است.

 

چرا اجازه نمی دهند همراه ۲۴ ساعته کنار بیمارش باشد و صبحها همراه را بیرون می گنند؟

بعلت اینکه فضای اتاقها کوچک است و اکثر بیماران شهرستانی هستند و ازدحام و سرو صدا در بخش زیاد میشود و مانع استراحت و عملکرد بهتر پرستاران و پزشکان میشود لذا وجود همراه بصورت ۲۴ ساعته امکان پذیر نمی باشد مگر در شرایطی که مسئول بخش و پزشک مربوطه صلاح بدانند اجازه حضور ۲۴ ساعته داده می شود.

 

چرا بیمارستان مهمانسرا و یا استراحتگاه برای همراه بیمارانی که از شهرستان می آیند ندارد و همراهان بلا تکلیف و سرگردان هستند ؟

وظیفه  اصلی بیمارستان ها درمان وارائه خدمات مراقبتی است وبودجه جهت ساخت اقامتگاه به ان داده نمیشود واز طرفی نیز اکثر بیماران شهرستانی هستند و بیمارستان امکانات لازم و کافی برای این مهم ندارد

چرا بیمارستان فقط برای نمازمحل نمازخانه را باز میگذارد و ساعات دیگه بسته است؟

بعلت اینکه همراهان از نمازخانه به عنوان محل اقامتی مثل سرو غذا ،خوابیدن ،تعویض بچه و.... استفاده مینمایند لذا فقط برای فرائض دینی از ان استفاده میشود.

 

چرا بخش و پزشکان اجازه نمی دهند موقع ویزیت همراه کنار بیمار باشد که اگر سئوالی هست همان لحظه از پزشک بپرسد؟

فضای کوچک اتاقها و جلوگیری از ازدحام ودادن امکان ویزیت دقیق تر توسط پزشک از جمله دلایل می باشد . ولی در صورت نیاز همراه در صحبت  با پزشک ،همراهان میتوانند قبل از ساعت  ویزیت صبح  با سرپرستار هماهنگ نموده و با اطلاع وی بعد از ویزیت با پزشک صحبت کنند.

 

چرا درمانگاه روزهای کشیک پزشکان متخصص را روی برد نمی زند تا بیماران بدانند؟

چون بیمارستان دارای چرخه اموزشی است و ویزیت توسط کلیه رده های پزشکی انجام میشود .

 

چرا بیمارستان سنگ شکن ندارد در صورتیکه سنگ شکن در بیمارستان هاشمی نژاد است و سنگ شکن برای محب است و هزینه آن برای بیمار گران است و این بیمارستان مرکز تخصصی کلیه است ؟

وزارت بهداشت این امکان را برای بیمارستان قرار نداده است.و بیمارستان محب این واحد را راه اندازی کرده است .

 

چرا بیمارستان هاشمینزاد واحدهای پاراکلینیکی تخصصی چون ام ار ای و سی تی اسکن  وسنگ شکن ندارد و با نرخ دولتی انجام نمی شود؟

وزارت بهداشت این امکانات وتجهیزات را در پروانه  این بیمارستان قرار نداده است.

 

چرا بیمارستان بیماران سایر مراکز وپزشکان را برای انجام سونوگرافی قبول نمی کنند؟

بعلت شلوغی و افزایش بیماران بستری نیازمند به سونوگرافی ظرفیت پذیرش وارائه خدمات سونوگرافی را به بیماران خارج از مرکز ندارد.

 

بیماران مهاجر و اتباع و بیماران ایرانی چگونه میتوانند خود را بیمه کنند؟

کلیه افراد ایرانی با داشتن کارت ملی و شناسنامه وهمچنین اتباع خارجی ازجمله  اتباع افغانی با داشتن کارت اقامت و ویزا  میتوانند به دفتر پیشخوان دولت مراجعه و بیمه سلامت دریافت کنند.

چرا پزشکان قبل از بستری به بیمار نمی گویند قرص آسپرین و وارفارین و پلاویکس را قطع کنند؟

در برگه  قوانین بیمارستان که در هنگام پذیرش ودر درمانگاه به بیمار و همراه داده می شو این مورد ذکر شده است و بیمار و همراه وی نیز راهنمایی میشوند.

 

چرا این مرکز با توجه به اینکه اکثر بیماران نیاز به ویزیت و مشاوره قلب دارند، کلینیک قلب با نرخ دولتی ندارد؟

این بیمارستان تک تخصصی کلیه است ودر پروانه ان، واحدهای دیگر از جمله ،قلب در نظر گرفته نشده است.

 

جهت فروش کلیه به کجا مراجعه کنیم آیا بیمارستان این کار را برای ارباب رجوع می دهد؟

انجمن حمایت از بیماران کلیوی مسئول راهنمایی و ارجاع بیماران دهنده کلیه بوده و بیمارستان هیچ گونه دخالتی در این زمینه ندارد.

Template settings