میز خدمت الکترونیک

مسئول فنی : دکتر مریم ابوالحسنی
سوپروایزر : الهام گلدار
منشی بخش: طیبه نوری- فرحناز ویسه
ساعت کاری:   از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰

 

معرفی بخش

خدمات ارائه شده در این بخش، پذیرش بافت های جراحی شده توسط جراح مربوطه از اتاق عمل است. در واقع هر نوع بافتی که از بدن برداشته می شود مورد ازمایش قرار می گیرد.
معمولا بافتهایی که به بخش پاتولوژی ارسال می شوند از نظر بدخیم بودن مورد آزمایش و بررسی قرار می گیرند، به  اینگونه که بعد از تشخیص دکتر پاتولوژیست جهت مشخص نمودن نوع درمان IHC با ایمنوهیستوشیمی برای بافت گذاشته می شود تا هم به درمان و هم به نوع درمان دقیق دست پیدا کرد.در بعضی مواقع پزشک معالج هنگام جراحی به مواردی بر می خورد که نیاز به تشخیص سریع میباشد که ایا بافت برداشته شده بدخیم است یا خیر.حال نمونه کوچکی از ان به بخش پاتولوژی جهت ازمایش ارسال می گردد که به این نوع نمونه فروزن frozen  میگویند. در این حالت جواب جراح ظرف مدت ۵ ال ۱۵ دقیقه خواهد شد.

 

Template settings