برنامه های فرهنگی و مناسبتی بیمارستان(1403)
مراجعه کننده محترم باسلام بسیار خرسندیم که بیمارستان ما را برای درمان خود انتخاب کرده اید. سپاسگزار خواهیم شد اگر با تکمیل فرم نظرسنجی،انتقادات و پیشنهادات، ما را در ارائه هر چه بهتر خدمات یاری نمایید.
پرستاری
پزشکی درمانی
هتلینگ
ارتباطات
Template settings