برنامه های فرهنگی و مناسبتی بیمارستان(1403)
منشور وظایف و مسئولیت های بیمار ST-CE-002/00

 

جهت حصول نتایج بهتر و دستیابی به تعامل موثر، توجه شما عزیزان را به رعایت موارد زیر جلب می نمائیم :

 

 

1-  احترام به اصول اخلاقی اسلامی و ارزشهای فرهنگی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ایران  

2- احترام و رعایت حقوق فردی سایر بیماران و نیز برخورد مناسب با کارکنان براساس عرف فرهنگی جامعه

3- رعایت قوانین و مقررات داخلی بیمارستان در زمینه ساعات ملاقات، دستورالعملهای تغذیه ای و نظائر آن

4- پذیرش اینکه  در ارائه خدمات درمانی اولویت با موارد اورژانسی می باشد.

5- عدم استعمال دخانیات در مکان عمومی

6- اجتناب از به همراه آوردن اشیاء قیمتی ، پول زیاد ، طلا و جواهر آلات، حیوانات خانگی و نظائر آن

7- رعایت مقررات ایمنی بیمارستان

8- آگاهی از تعرفه خدمات درمانی و تضمین پرداخت هزینه ها در بدو پذیرش

9- مشارکت در اجرای دستورات و برنامه های درمانی تیم پزشکی تا حصول نتیجه

10- مشارکت و همکاری در اجرای دستورات داروئی و مراقبتی و نیز پیگیری و مراجعه بعدی طبق دستور پزشک بعد از ترخیص

11- همکاری در جهت ارائه اطلاعات لازم مرتبط با بیماری به تیم درمان

12- اجتناب از هرگونه ارتباط مالی مستقیم با پزشکان و سایر گروههای درمانی و پرداخت کلیه وجوه لازم فقط به صندوق بیمارستان در قبال اخذ رسید.

-13 دقت و همکاری در استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات بیمارستان

14- اجتناب جدی از به همراه آوردن اطفال کمتر از 9 سال به داخل بخشها ،به منظور پییشگیری از انتقال عفونت های خطرناک

15- در صورت ضرورت حضور همراه با بیمار، حتی الامکان انتخاب همراه، همگن و متناسب با بخش های مخصوص خانم ها یا آقایان باشد.

16 - در صورت تمایل به استفاده از غذای خانگی پزشک معالج یا پرستار بخش را مطلع فرمائید.

17- بر اساس مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی ،هر شخصی که به کارکنان در حین انجام وظیفه توهین نماید، پیگرد قانونی دارد

Template settings