برنامه های فرهنگی و مناسبتی بیمارستان(1403)

پیش شماره بیمارستان 8116

 

 

تلفن های داخلی بیمارستان شهید هاشمی نژاد

الف ب ت  ر 
امور اداری (خانم سلیمانی) 306 بخش امید(مسئول) 261 تجهیزات پزشکی(خانم بسکابادی) 317 ریاست دفتر (خانم عبادی) 300
آزمایشگاه (پذیرش) 576 بخش امید 289/260 تغذیه مسئول 331 رادیولوژی(سوپروایزر) 430
آزمایشگاه مسئول (خانم دکتر ابوالحسنی) 554 بخش سروش 220/229 تاسیسات مسئول (آقای حسینی)/اتاق اکسیژن 420-1 رادیولوژی (پاویون) 433
آزمایشگاه (آقای عابدی) 561 بخش سروش مسئول 290 تدارکات (آقای صمدی) 449 س
آزمایشگاه اورژانس 518 بخش شفا 360/370 تریا (آقای قاضی خانی) 471 سی تی اسکن (کارشناس) 436
آزمایشگاه هماتولوژی 551 بخش ICU VIP 397/391 توانمندسازی (خانم سلیمانی) 306 سی تی اسکن (اتاق پزشکان) 568
آزمایشگاه پاتولوژی 517/513 بخش ICU 380/381 تصویربرداری(آقای دکتر باقری) 488 سونوگرافی 488و434
آزمایشگاه ایمونولوژی(آنتی ژن پنل) 552 بخش رسولی (مسئول) 296 مرکز تحقیقات عروق (خانم دل آرام) 314 سمعی و بصری (آقای همه خانی) 323
آزمایشگاه میکروب و ادرار 564 بخش رسولی 350/340 تصویربرداری(آقای هاشمی) 430 سالن غذاخوری(آقای قاضی خانی) 471
آزمایشگاه بیوشیمی 512 بخش رسولی (دیالیز) 343 ح سوپروایزر آموزشی (خانم صمدی نژاد) 583
آزمایشگاه بانک خون 515 بخش رسولی (بیوپسی) 448 حسابداری مسئول(خانم غلامی) 353 ص
اورژانس 540-1 بخش سینا 240/241 حسابداری رسیدگی حقوق و دستمزد(خانم شعبانی) 322 صدای شما (خانم قنبری) 229
اورژانس پزشکان مقیم 544 بخش سهیل 278/201 حسابداری دفترداری(خانم بهلولی) 316 ل
اورژانس اتاق عمل سرپایی 536 بخش پیوند 237/230 اموال (آقای نوروز زاده) 417 لاندری و CSR مسئول/ مسئول (خانم نصرآبادی) 478/378/424
246
اورژانس تریاژ و مسئول 542/594 بخش آرمان 435 حسابداری درآمد مسئول (خانم حسین پور) 313
اتاق عمل 270-1 بخش دیالیز ومسئول 500-1 و 507 حسابداری درآمد (|آقای ثابتی) 534 ک
اتاق عمل مسئول 272 بخش دیالیز 502 حسابداری بیمه (آقای فدائی) 593 کارگزینی(خانم دهقانی) 324
اتاق عمل ریکاوری 274 بخش نیکان 280/281 حسابداری درآمد (آقای نتاج) 565 کنترل عفونت(خانم آسیابانی) 295
اتاق عمل پزشکان 273 بخش آرام 212 حسابداری ترخیص (آقای میرزا آقایی) 537 کلینیک قلب (هاشمی نژاد) 224-6
اتاق عمل 2    634/638 بهداشت محیط(خانم باقری) 357 حسابداری ترخیص(خانم نعمتی) 589 کیفیت (خانم نصیر دیوان) 396
اتاق عمل 2 مسئول(آقای رضائی) 640 بهداشت حرفه ای(خانم تقی خانی) 473 حسابداری صندوق 535 کد99 444
آنژیوگرافی و ریکاوری 446/423 بیمه خدمات درمانی 506 حسابداری صندوق اورژانس 511 کافی شاپ 307
آنژیوگرافی انبار 545 بحران(خانم گنجه ای) 485 حضور و غیاب (خانم لک) 312 م
آموزش مسئول(خانم افضل) 329 بانک ملت 539 حراست مسئول (آقای مشتاق) 470 مدیریت دفتر(خانم عبادی) 305
آموزش کارشناس(خانم اردلانی) 330 پ خ مرکز تلفن 211 و 9
آموزش بیماران(خانم شمسی) 419 پذیرش بستری 532 خدمات مسئول (آقای مولائی) 570 و 575 مددکاری (خانم قنبری) 299
IT مسئول(آقای مهندس حسن پور) 567/308 پذیرش مسئول(آقای خوش) 590 خدمات طبقه اول 236 مدارک پزشکی مسئول (خانم محرابی) 563
آندوسکوپی 547 پاویون خانم ها 260-1 د مدارک پزشکی (بایگانی) 562
ایمنی(خانم عادلی نسب) 379 پاویون دستیاران داخلی آقا 524 و 577 داروخانه مسئول (خانم دکتر کمره ای) 571 موقوفه 581
انبار اتاق عمل 292 فلوشیپ های ارولوژی آقا 453 داروخانه 439 و 538 ن
انبار دیالیز(آقای فاخته) 284 هیئت علمی ارولوژی آقا 451 داروخانه (انبار) 416 نگهبانی پارکینگ 483
انبار سرم 439 پزشکی هسته ای مسئول(خانم دکتر هدایتی) 550 داروسازی بالینی (خانم دکتر خسروی) 411 نگهبانی داخل سالن 533
ام آر آی  527-8 پزشکی هسته ای/پذیرش خانم   میرفضلی 550 دبیرخانه (خانم عبادی) 305 نگهبانی سرشیفت 477
آمفی تئاتر 525 پسماند 509 درمانگاه مسئول (خانم ساری) 401 ی
اطلاعات 531/530 مقیم پزشکان اورژانس 554 درمانگاه ارولوژی 402-4 یورودینامیک 463 و 427
اتاق دوربین 525/522 مقیم بیهوشی پزشکان آقا 459 درمانگاه نفرولوژی 408-9 و
آبدارخانه (خانم پناهی) 326 مقیم بیهوشی پزشکان خانم 586 درمانگاه مشاوره پیوند 407 ویلچر 530 و 462
آبدارخانه بیماران 475 مقیم قلب پزشکان 481 دفتر پرستاری (خانم نادمی) 332-3    
سوپروایزر محب: 09108984005

واتساپ نوار مثانه : 09029186174
مهمانداری (ابدارخانه بیماران) : 09034688165

 

Template settings