برنامه های فرهنگی و مناسبتی بیمارستان(1403)

آقای دکتر مرتضی باقری

مدیر عامل مرکز

خانم مهتاج هاشمی

معاون اجرایی مرکز

آقای دکتر نیما نریمانی

معاون درمانی

خانم فرزانه نقیبی

مدیر پرستاری مرکز

خانم دکتر فرزانه سلیمانی

مدیر منابع انسانی و امور اداری

خانم عاطفه نصیر دیوانی

مسئول کیفیت

خانم مریم عادلی نسب

مسئول ایمنی بیماران

خانم شیده گنجه ای

مسئول حوادث و بلایا

Template settings