برنامه های فرهنگی و مناسبتی بیمارستان(1403)

مددکاری اجتماعی

 
 

مسئول واحد : لیلا قنبری
کارشناس واحد : عطیه آرام

تلفن تماس : ۸۱۱۶۲۹۹
 
این واحد از لحاظ چارت سازمانی تحت نظر مدیریت مرکز  به همراه یک کارشناس مددکار اجتماعی انجام وظیفه می نماید و ساعت کار این واحد از ساعت ۷:۳۰ صبح لغایت ۱۴:۳۰ می باشد.رسالت اصلی این واحد راهنمایی ، مساعدت و تسهیل در روند درمان بیماران است.

 

ازجمله فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
  • رعایت اصل تکریم ارباب رجوع
  • همکاری و تعامل با واحد حقوق گیرندگان خدمت در روند رسیدگی به شکایات
  • جذب کمک های مردمی و خیرین و نهادهای ذی ربط
  • هکاری و تعامل با سایر بخش های سرپایی و بستری
  • تهیه گزارش لازم در زمینه توان مالی مددجویان و مشارکت در تامین هزینه های درمانی بیمارستان
  • انجام ویزیت روزانه بیماران بستری جهت بررسی مشکلات اجتماعی ،اقتصادی و ... (راند بخش های بستری )
  • راهنمایی و هدایت بیماران فاقد بیمه درمانی،مهاجر و اتباع خارجی ، بیماران معرفی شده از بهزیستی ، کمیته امداد، معاونت درمان و ...
  • مشارکت در ارائه خدمات درمانی به بیماران مراجعه کننده خاص و آسیب پذیر اجتماعی (کودک آزاری ، سالمند آزاری و...) از طریق همکاری با اورژانس اجتماعی و نماینده حقوقی بیمارستان
  • انتقال دانش و تجربیات به کارکنان مرتبط با حوزه کاری
Template settings