برنامه های فرهنگی و مناسبتی بیمارستان(1403)

فرآیند پذیرش بیماران در درمانگاه

 • گرفتن نوبت از طریق:                      * تماس تلفنی       * مراجعه حضوری با نامه اورژانس       * نوبت دهی اینترنتی ( مراجعه شود به وب سایت بیمارستان)
 • ارائه نوبت در تاریخ و ساعت معین شده
 • مراجعه بیمار به درمانگاه در تاریخ تعیین شده
 • دریافت مدارک مربوطه مانند دفترچه بیمه،کارت ملی جهت تشکیل پرونده
 • ثبت مشخصات و تعیین هزینه مربوطه
 • دریافت هزینه و درج شماره نوبت و ارائه پرونده به بیمار
 • انتظار بیمار در سالن درمانگاه تا زمان اعلام شماره مربوطه
 • هدایت به اتاق مربوط به بیمار
 • ویزیت توسط پزشک

فرآیند پذیرش بیماران بستری در بخش های بیمارستان

 • مراجعه بیمار به واحد پذیرش مرکزی با داشتن دستور بستری:

      * بستری بیمار در صورت خالی بودن تخت                    * ثبت نام بیمار در لیست انتظار      

 • ارائه اطلاعات جهت داشتن دفترچه بیمه، ودیعه تعیین شده، عدم مصرف داروهای مشخص شده
 • مراجعه در وقت تعیین شده بستری برای بیماران لیست انتظار
 • دریافت مدارک از بیمار: دفترچه بیمه ، کارت ملی، دستور پزشک
 • ثبت مشخصات اولیه و تعیین ودیعه در پرونده الکترونیکی
 • ارجاع به صندوق و پرداخت ودیعه
 • برگشت به پذیرش و گرفتن برائت نامه و اجازه عمل از بیماران بالغ و یا قیم بیماران صغیر
 • تکمیل کامل و کنترل نهایی پرونده و انتقال بیمار با بیمار بر به بخش مربوطه

فرآیند ترخیص بیماران بستری از بخش های بیمارستان

 • دستور پزشک مبنی بر ترخیص بیمار در پرونده
 • اطلاع رسانی به بیمار یا همراه وی از طریق منشی بخش
 • جمع آوری کلیه مدارک و کامل کردن پرونده پزشکی و بالینی بیمار
 • ارائه دستورات پزشک به بیمار جهت استفاده از دارو و یا مراجعه مجدد به درمانگاه
 • انتقال پرونده به واحد ترخیص از طریق منشی
 • کنترل، ثبت تمام خدمات ارائه شده در طول مدت اقامت
 • پرینت صورتحساب نهایی بیمار و ارسال به صندوق مرکزی
 • فراخواندن بیمار یا همراه بیمار ا زطریق صندوقدار
 • تسویه حساب نهایی و ارائه برگه اجازه خروج
 • تحویل یک برگه خروج به بخش و یک برگه به نگهبان

 

Template settings