میز خدمت الکترونیک

بیماران دارای لوله داخلی " دبل جی "


 
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | 
 
 
 

بیمار عزیز:

شما اکنون لوله ای داخل بدن خود دارید ( به نام : دبل جی" ) که قابل رویت برای شما نیست. این لوله باریک و نرم به طور موقت جهت خروج بهتر ادرار از کلیه شما گذاشته شده است.

لطفاً به نکات زیر توجه فرمائید:

  • لوله " دبل جی "حداقل ۶-۳ هفته باید در بدن شما باقی بماند، حتماً به تاریخ تذکر داده شده  توسط کادر پزشکی جهت خروج آن توجه فرمائید.
  • در صورت عدم توجه شما به خروج این لوله ممکن است اطراف این لوله ، سنگ تشکیل شود و یا دچار عفونت کلیه و دستگاه ادراری شوید.
  • لطفاً از دویدن و جست و خیز یاا کارهای سنگین پرهیز نمائید، زیرا ممکن است دچار خونریزی ادرار و سوزش تشدید یافته شوید. در صورت شدید بودن خون در ادرار ابتدا چند ساعت استراحت کنید و مایعات بیشتری مصرف نمائید. در صورت عدم بهبود با پزشک خود یا بیمارستان تماس بگیرید.
  • سعی کنید ادرار خود را نگه دارید و حتی بدون احساس ادرار، هر ۲ ساعت یکبار به تخلیه آن اقدام نمائید.
  • وجود لوله " دبل جی "در داخل بدن شما ممکن است ایجاد درد مختصری نماید. جهت رفع درد می توانید از مسکن های تجویز شده استفاده نمائید.
Template settings