برنامه های فرهنگی و مناسبتی بیمارستان(1403)
خدمات درمانگاه-پزشکی خدمات پاراکلینیکی
ارولوژی سونوگرافی
نفرولوژی سی تی اسکن
غدد رادیولوژی
عفونی یورودینامیک
آنکولوژی آزمایشگاه
روانپزشکی آزمایشهای پاتولوژی
ارولوژی بیماران MS دیالیز
هماتولوژی  
بیهوشی  
جراحی عروق  
گوارش  
کلینیک سلامت  
کلینیک تغذیه  
کلینیک قلب  
خدمات پرستاری (سوند داژ، پانسمان و ...)  
ارولوژی اطفال  
نفرولوژی اطفال  
کلینیک زخم (مراقبت و ترمیم انواع زخمهای حاد و مزمن- زخم های دیابتی- زخم های بسته و زخم های جراحی- زخم های بهبود نیافته- مراقبت از انواع استومی و مشکلات ناشی از بی اختیاری ادرار و مدفوع- وکیوم تراپی- پی ار پی زخم- انواع پانسمان های نوین  

 

Template settings