میز خدمت الکترونیک

رئیس بخش : دکتر مرتضی باقری
هیات علمی: دکتر باقری و همکاری دکتر صلواتی
سوپروایزر : مجتبی هاشمی
تلفن : ۸۱۱۶۴۳۶

معرفی بخش

واحد تصویربرداری این مرکز متشکل از سه بخش رادیولوژی و سی تی اسکن واقع در زیرزمین بیمارستان و سونوگرافی طبقه همکف جنب آمفی می باشد.
واحد تصویربرداری این مرکز متشکل از سه بخش رادیولوژی، سونوگرافی و سی تی اسکن با استفاده از دستگاهها و تجهیزات مدرن و پیشرفته بصورت شبانه روزی و با تعرفه دولتی در حال سرویس دهی به بیماران داخل و خارج از بیمارستان می باشد.

 

بخش سونوگرافی:

در این بخش با استفاده از ۶ دستگاه سونوگرافی در دو شیفت (سه دستگاه سونوگرافی داپلر و سه دستگاه معمولی) بصورت روزانه (۱۲ ساعته) در حال سرویس دهی به مراجعین می‌‌باشند. ساعت‌کار این واحد از ۷:۳۰ الی ۱۹ یکسره و شب‌ها و تعطیلات نیز بصورت شیفت آنکالی پاسخگوی بیماران اورژانس می‌‌باشد. در این قسمت کلیه سونوگرافی‌های معمولی و تخصصی کالر (داپلر عروق کلیه، داپلر کلیه پیوندی، اندام، ترانس رکتال و...) بصورت روزانه انجام می‌گیرد. همچنین اعمال اینترونشنال مانند انواع بیوپسی کلیه، بیوپسی پروستات، تخلیه کیست، تعبیه نفرستومی ‌‌با تعرفه دولتی انجام می‌‌گیرد.بخش رادیولوژی:

این بخش با استفاده از سه دستگاه پیشرفته دیجیتال رادیوگرافی و دیجیتال فلورسکوپی و یک دستگاه Cr رادیوگرافی، کلیه، رادیوگرافی‌های عمومی و تخصصی رنگی کلیه‌ها و مجاری را از جمله آن‌ها KUB، CR، IVP، VCUG، RUG، cystoguanu , antignade و... را با کیفیت بالا انجام می‌‌دهد- که تصاویر فوق با استفاده از سیستم نرم افزار pacs به کلیه واحدهای بیمارستان جهت رویت در لحظه فرستاده می‌‌شود.

 

 

بخش سی تی اسکن

 

Template settings