میز خدمت الکترونیک

تاسیسات

 
 

مسئول واحد :  سعید جعفری

 

 از مهمترین فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

  •  نظارت بر امور تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوع
  • کنترل و بازرسی کلیه دستگا ه های حرارتی و برودتی
  • نصب دستگاه های وکیوم و اکسیژن
  • بازرسی و کنترل لوله کشی قسمت ها
  • کنترل و بازرسی شیرهای آب، شیر فلکه ها، مخازن آب و... و بر طرف نمودن عیوب آنها
  • کنترل و بازرسی کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف و قوی
  •  بازرسی و انجام امور عایق بندی
  • رویت نمودن دفتر گزارش موتورخانه و همچنین نظارت بر چک لیست ها

 

Template settings