میز خدمت الکترونیک

بیمه های طرف قرارداد

 
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | 
 

در ذیل فهرست بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان شهید هاشمی نژاد در دو گروه بیمه های پایه و بیمه های تکمیلی ذکر شده است.

بیمه های پایه

  • سازمان تامین اجتماعی
  • خدمات درمانی
  • نیروهای مسلح

بیمه های تکمیلی

  • بیمه شهرداری
  • بیمه ایران (مختص بخش VIP)
  • بیمه دانا (مختص بخش VIP)
  • بیمه ملت
  • بیمه فولاد
Template settings