برنامه های فرهنگی و مناسبتی بیمارستان(1403)

 

مراجعه کننده گرامی، برای استفاده از خدمات بیمه ای بیمارستان شهید هاشمی نژاد، همراه داشتن کارت ملی و دفترچه بیمه الزامی می باشد

بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان شهید هاشمی نژاد

بیمه های  پایه
بیمه های تکمیلی
Template settings