برنامه های فرهنگی و مناسبتی بیمارستان(1403)
برنامه هفتگی پزشکان کلینیک قلب
ایام هفته شیفت صبح (12-8) شیفت عصر
شنبه

دکتر فرشید شریفی

 

دکتر فاطمه فرزانه

 
یکشنبه

دکتر فرشید شریفی

دکتر نسرین پناهی فر(14-12)

دکتر امیرحسن شفاعت پور

دوشنبه

دکتر فرشید شریفی

 

دکتر نسرین پناهی فر

 
سشنبه

دکتر فرشید شریفی

 

دکتر نسرین پناهی فر

 
چهارشنبه

دکتر فرشید شریفی

 
پنجشنبه

دکتر فاطمه فرزانه

 

دکتر نسرین پناهی فر

Template settings