میز خدمت الکترونیک

بخش سهیل-  Day care

شماره تماس : ۸۱۱۶۲۰۱
رئیس بخش : دکتر حسین اخیاری
سرپرستار بخش:    سیمادخت مسرور 
جانشین سرپرستار: فاطمه فضلعلی
منشی بخش:        سحر محمدی   

معرفی بخش

این بخش با  ۱۰ تخت در طبقه اول بیمارستان قرار گرفته است. خدمات قابل ارائه در بخش سهیل که به صورت day care  می باشد  عبارتند از: کلیه خدمات آموزشی مراقبتی درمانی شامل :
•    فیستول شریانی وریدی
•    تعبیه کاتتر دائم  جهت همودیالیز 
•    تعبیه پورت جهت شیمی درمانی
•    آنژیوگرافی وآنژیوپلاستی عروق
•    دیلاتاسیون مجرای ادراری
•    بیوپسی پروستات
•    خروج  کاتتر دائم
•    بستن فیستول
•    سیستوسکوپی
•    خروج استنت حالبی 
•    رزکسیون توده
•    ختنه
•    ماتوتومی

 

مقررات بخش :
•    پذیرش بیماردر واحد پذیرش و تخت بیمار “عمومی _ دو تخته یا خصوصی “در واحد پذیرش مشخص میشود
•    بیماران دفترچه بیمه خود را هنگام بستری همراه داشته باشند
•    به دلیل  حفظ ایمنی لطفا از بخش خارج نشوید . در صورت لزوم پرستار خود را از خروجتان مطلع سازید .
•    هنگام بستری لوازم گران قیمت خود را به همراهتان تحویل نمایید .
•    در این بخش بیماران در صورت صلاحدید پرستار  با یک همراه پذیرش می شوند
•    از صحبت کردن با موبایل در بخش خودداری فرمایید و موبایل خود را در حالت بی صدا قرار دهید .
•    استعمال دخانیات ممنوع میباشد
•    ضد عفونی دست جهت استفاده شما بیمار عزیز و همراهتان در بخش موجود است .
•    در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد و انتقاد با مسول بخش و یا مسول شیفت و یا واحد صدای شما (۸۱۱۶۲۴۶) همه روزه از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ تماس بگیرید.خدمات و اقدامات فراتر از انتظار :
آموزش های لازم از هنگام پذیرش بیمار ، حین بستری و هنگام ترخیص توسط پرستار مسئول بیمار و در صورت لزوم با مداخله سرپرستار انجام می شود . وقت  قبلی درمانگاه  در هنگام ترخیص توسط منشی بخش تعیین می شود و از طریق پیغام تلفنی یا پیامک به اطلاع بیمار می رسد ، در ضمن پس از ترخیص از طریق تلفن مراقبتها توسط کارشناس پرستاری چک می شود .

Template settings