برنامه های فرهنگی و مناسبتی بیمارستان(1403)

1-مدیریت نوین بیمارستانی : از تئوری تا عمل
مولف : دکتر مسعود اعتمادیان
ناشر : واژه پرداز
سال چاپ : ۱۳۸۶
تعداد صفحات : ۱۱۲

 

4- مسیر تعالی بیمارستان: براساس مدل EFQM
مؤلفان : فرزانه نقیبی‌قانع، فاطمه سمنانی، مسعود اعتمادیان، معصومه غلام‌عراقی، مهدی برزگر
ناشر : واژه‌پرداز
سال چاپ : ۱۳۸۷
تعداد صفحات: ۱۱۲

 

2- استراتژی مدیریت سلامت
مؤلفان : الیزابت تیزبرگ، مایکل پورتر
مترجم :  فضل‌اله امینی
مشاوره تخصصی : دکتر مسعود اعتمادیان
ناشر : فرا
سال چاپ : ۱۳۹۴
تعداد صفحات : ۲۲۶

5- نمونه الگویی سند برنامه استراتژیک بیمارستانی
مؤلفان : فاطمه سمنانی، محمدجواد سلیمانی
ناشر : واژه‌پرداز
سال چاپ : ۱۳۹۱
تعداد صفحات: ۱۱۲

 

3- ارتقاء محیط آموزش در بیمارستان دانشگاهی: گام‌های نخست بهبود در مرکز فوق تخصصی هاشمی‌نژاد
مؤلفان : مسعود اعتمادیان، پژمان شادپور
ناشر : واژه‌پرداز
سال چاپ : ۱۳۸۹
تعداد صفحات: ۱۲۰

6- درسهای مدیریتی از Mayo Clinic
مؤلفان : لئونارد‌ال بری، کنت‌دی سلتمن
مترجم : سیدغلامرضا موسوی‌مجد
ناشر : شرکت انستیتو ایز ایران
سال چاپ: ۱۳۸۹
تعداد صفحات: ۳۴۴

 

 

 

Template settings