میز خدمت الکترونیک


 

  لوح تقدیر مشاور استاندار در جهت ارتقاء کیفیت و استفاده بهینه از امکانات 1383   کسب جایزه بهترین مقاله پژوهشی کنگره اورولوژی ایران 1384
  کسب جایزه دوم برترین مقاله ارائه شده در کنگره انجمن اورولوژی آمریکا برای اولین بار در   کشور 1384   کسب رتبه شاخص در کیفیت ارائه خدمات پرستاری بر اساس معیار های ارزیابی کیفی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران 1384
 لوح تقدیر ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران در جهت ارائه خدمات مطلوب درمانی- آموزشی 1384   کسب رتبه درجه یک عالی در ارزیابی به عمل آمده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1385
  تقدیر و تشکر معاونت توسعه و مدیریت و منابع وزارت بهداشت در ارائه خدمات مطلوب 1385  لوح تقدیر رئیس کل دیوان محاسبات کشور در جهت مشتری مداری و قانون گرایی 1385
  لوح تقدیر مدیریت صنعتی به دلیل حضور و ارائه مقاله در اولین گردهمایی بزرگ سالانه   مدیران کشور 1385  لوح تقدیر مقام وزارت محترم بهداشت در راستای مشتری مداری و قانون گرایی 1385
  رتبه اول بورد ارولوژی در کشور 1386  تقدیر و تشکر رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جهت اتخاذ روش های مدیریتی نوین 1386
 تقدیر و تشکر معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت در جهت بهره وری و کارآیی 1386   لوح تقدیر معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت در جهت اتخاذ شیوه های نوین مدیریتی 1386
  لوح تقدیر ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران در جهت کسب عنوان درجه یک عالی 1386  جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی 1386
  تقدیرو تشکر در مدیریت اسلامی رئیس سازمان بازرسی کل کشور 1386 دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ 1387
  رتبه اول بورد نفرولوژی 1387  تقدیر و تشکر از مدیریتی خلاق و و متعهدانه از طرف استاندار تهران 1387
  تقدیر و تشکر در بهبود کیفیت و اصلاح فرآیندها از طرف معاون سلامت وزارت بهداشت،   درمان و آموزش پزشکی 1387  تقدیر و تشکر در الگوی مدیریتی از طرف رئیس خیرین سلامت 1387
  تقدیر و تشکر در الگوی ارزنده مدیریتی از طرف معاون امور اجتماعی و معاونت برنامه ریزی   و نظارت راهبردی رئیس جمهور 1387   دریافت گواهی ایزو ۱۴۰۰۰ 1387
 دریافت گواهی تعهد سبز 1387   دریافت تقدیر نامه ۴ ستاره از جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی 1387
 دریافت نخستین جایزه بهره وری ۱۴۰۴ توسط موسسه بهره وری توسعه پایدار 1388   تقدیر و تشکر ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد از مرکز 1388
دریافت تندیس بلورین از جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمان 1388   معرفی مرکز فوق تخصصی هاشمی نژاد بعنوان بیمارستان سبز از سوی سازمان محیط زیست 1389
  تبریک ریاست محترم جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد بمناسبت اخذ رتبه کار آفرین برگزیده 1389   اخذ رتبه کارآفرین برگزیده در سطح ملی در پنجمین جشنواره ملی کارآفرینان برتر 1389
کسب رتبه پیشرو بهره وری در جایزه بهره وری ۱۴۰۴  1389 کسب تندیس حاکمیت بالینی به عنوان سازمان برتر 1390
دریافت گواهینامه اعتباربخشی ملی با درجه یک عالی 1393 دریافت گواهینامه اعتباربخشی ملی با درجه عالی 1395
دریافت گواهینامه اعتباربخشی ملی با درجه عالی 1396 دریافت لوح تقدیر دوستدار کودک 1399
Template settings