برنامه های فرهنگی و مناسبتی بیمارستان(1403)

دپارتمان اورولوژی

 

دکتر مسعود اعتمادیان
دانشیار
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار
فلوشیپ اندویورولوژی

دکتر فرهود خالقی مهر

استادیار

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار

فلوشیپ اروانکولوژی 

 دکتر محمد جواد سلیمانی
استادیار
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار
فلوشیپ پیوند
دکتر کوشا کمالی
دانشیار
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار
فلوشیپ پیوند
دکتر مریم امامی
استادیار
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار
فلوشیب اورولوژی زنان
دکتر کاوه مهر آوران
استادیار
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار
فلوشیپ اندویورولوژی
دکتر نیما نریمانی
استادیار
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار
آندرولوژی
دکتر کفاش نیری
استادیار
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار
فلوشیپ یوروآنکولوژی
دکتر حسین صفاری
استادیار
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار
فلوشیپ پیوند
دکتر بهنام شکیبا

دانشیار

فلوشیپ چراحی درون بین کلیه، مجاری ادرار و تناسلی(اندیورولوژی)

دکتر حلال امینی

استادیار

فلوشیپ ارولوژی اطفال

دکتر احسان زلفی

استادیار

فوق تخصصی جراحی ارولوژی

 


     

دپارتمان نفرولوژی

 

دکتر شهرزاد عصاره
استاد
متخصص داخلی و فوق تخصص نفرولوژی
دکتر طاهره ملکوتیان
دانشیار
متخصص داخلی و فوق تخصص نفرولوژی
دکتر ندا نجفی
استادیار
متخصص داخلی و فوق تخصص نفرولوژی
دکتر بهاره مرغوب
استادیار
متخصص داخلی و فوق تخصص نفرولوژی
 
دکتر هوشنگ سند گل
استاد
متخصص داخلی و فوق تخصص نفرولوژی
دکتر فرشته سدادی
دانشیار
متخصص داخلی و فوق تخصص نفرولوژی

دکتر امین السادات شریف

استادیار
 فوق تخصص نفرولوژی اطفال(از سن 18-0)
 

 


 

    دپارتمان بیهوشی

 

دکتر محمودرضا محقق دولت آبادی
دانشیار
متخصص بیهوشی
دکتر غلامرضا موثقی
دانشیار
متخصص بیهوشی
دکتر مسعود قربانلو
استادیار
متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیهوشی قلب
دکتر علی مشکی
دانشیار
متخصص بیهوشی
   
دکتر مهرداد مصباح کیائی
استادیار
متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیهوشی قلب
دکتر محسن عباسی
استادیار
متخصص بیهوشی و متخصص طب اورژانس
   

 


 

دپارتمان پاتولوژی

 

 
دکتر میترا مهرآزما
استاد
متخصص پاتولوژی
دکتر مریم ابوالحسنی
دانشیار
متخصص پاتولوژی و فلوشیپ مولکولار پاتولوژی
دکتر ماندانا رحیمی
استادیار
متخصص پاتولوژی
 

 


 

دپارتمان رادیولوژی

 

دکتر مرتضی باقری
استادیار
متخصص رادیولوژی
دکتر مصطفی قدم زاده
استادیار
متخصص رادیولوژی
دکتر عادله دادخواه
استادیار
متخصص رادیولوژی

 

 

 

دپارتمان جراحی عمومی

 

دکتر مرتضی خوانین زاده
دانشیار
متخصص جراح عمومی

دکتر حسین نجد سپاس

فوق تخصص جراحی عروق 

دکتر محسن خالقیان دکتر علی صابری
     
دکتر میلاد صرافی      

 


 

دپارتمان آنکولوژی

 

     
دکتر امیرمحمدعارف پور
استادیار
متخصص رادیوآنکولوژی
     
 

 

دپارتمان پزشکی هسته ای

 

     
دکتر راحله هدایتی
دانشیار
متخصص پزشکی هسته ای
     دپارتمان کلینیک قلب

دکتر فاطمه فرزانه

متخصص قلب و عروق

دکتر نسرین پناهی فر

متخصص قلب و عروق

دکتر فرشید شریفی

متخصص قلب و عروق-فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

دکتر حسن شفاعت پور

متخصص قلب و عروق


 

پزشکان هیئت علمی بازنشسته

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار

متخصص نفرولوژی

     دکتر کامران کریمی

دکتر احد جعفری قدس

دکتر بهمن پیران ویسه

دکتر ساسان اریس

دکتر یرواند اسماعیلی

 

دکتر حسین نژادگشتی

دکتر محمد علی زرگر شوشتری

دکتر یوسف عطایی پور

دکتر حسین شاهرخ

 

 

 

 

Template settings