برنامه های فرهنگی و مناسبتی بیمارستان(1403)

جلب رضایت بیماران مهمترین اولویت مدیریتی  این مرکز است، شایسته است کارکنان تمام واحدها با ادب و احترام و تواضع در همه زمینه ها اعم از ارتباطات شخصی و برخوردهای تخصصی مطلوب ترین شیوه ممکن را اعمال نمایند.

 

معاون اجرایی بیمارستان: سرکار خانم مهتاج هاشمی

شماره تماس: 0218116305

 

شرح وظایف و مسئولیت ها

1- دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

19- ارزشیابی کار کارکنان تحت سرپرستی

2- نظارت بر کارکنان و واحدهای تحت سرپرستی، تنظیم برنامه و تقسیم کار وایجاد هماهنگی بین فعالیت آنان

20- تقسیم فعالیت بین مسئولان واحدها و ارائه راهنمایی ها و آموزش لازم به آنان

3- نظارت و سرپرستی امور اداری و مالی، تغذیه، انبار، تاسیسات و سایر قسمت های غیر پزشکی بیمارستان برابر مقررات تدوین شده و پیاده کردن استانداردهای ملاک عمل

21- نظارت کلی بر چگونگی مصرف اعتبارات برای اطمینان داشتن از درستی اجرای برنامه ها

4- انجام برنامه ریزی های لازم برای تهیه و تامین نیروی انسانی  وامکانات لازم برای بالا بردن سطح کمی وکیفی کار ودانش کارکنان کادر غیر درمانی بیمارستان

22- نظارت مستمر در نگهداری حسابهای اموال، انبارها و ثبت دفاتر براساس ضوابط تعیین شده

5- طرح ریزی در زمینه ارائه بستر خدمات اداری و مالی و فعالیت های جنبی بیمارستان با هماهنگی رئیس بیمارستان و مسئولین امر در حوزه ستادی دانشگاه

23- نظارت مستمر بر نحوه اجرای هزینه ها و پرداختها و رسیدگی به اسناد هزینه

6- نظارت بر اجرای برنامه های مدون و ابلاغی(اداری و مالی) به منظور اطمینان از حسن انجام کار

24- تصویب و تایید کلیه اسناد حسابداری و دستور پرداخت های مربوط به خرید لوازم در حدود اختیارات

7- ارزشیابی و اجرای برنامه های مدون و ابلاغی برای آگاهی از علل عدم تطبیق اجرای برنامه ها با برنامه های زمان بندی شده به روش گزارش گیری یا نمونه ای از واحدهای تحت سرپرستی

25- بررسی و گزارش چگونگی عملیات و صورت های مالی و بیان حساب ها در صورت لزوم به رئیس بیمارستان

8- هدایت کلیه واحدهای تحت سرپرستی برای تصحیح برنامه های اجرایی کار در جهت اهداف و برنامه های تعیین شده

26- تهیه و تنظیم بودجه با  نظر مقامات فنی بیمارستان

9- اجرای مقررات و ضوابط اداری و مالی برای کلیه پرسنل بیمارستان اعم از کادر پزشکی و پیرا پزشکی و سایر واحدها

27- نظارت و کنترل مواد خام و اغذیه آشپزخانه از لحاظ کمی و کیفی

10- نظارت و رسیدگی به وضع غذای بیماران

28- نظارت و رسیدگی به وضعیت انبارها

11- پیش بینی کلیه نیازهای بیمارستان شامل نیروی انسانی و دیگر منابع و تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی.

29- نظارت و رسیدگی به امور رفاهی پرسنل

12- شرکت در کمیته های  بیمارستانی به صورت مستمر و ارائه نظرات کارشناسی 

30- انجام کلیه امور در غیاب رئیس بیمارستان

13- تهیه گزارش برای رئیس بیمارستان در صورت لزوم

 

31- ارتباط با طرف های برون سازمانی درباره سیستم مدیریت بیمارستان

14- انجام سایر امور مرتبط  بنا بر دستور مقام ما فوق

32- مشارکت فعال در ارائه پیشنهادات سازنده، به نحوی که باعث افزایش درآمد، کاهش اتلاف ها، افزایش کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی بیماران، کارکنان و پزشکان شود

15- تلاش مستمر برای حفظ و رعایت ایمنی خود و مراجعین مرکز

 

33- تلاش مستمر برای کسب بالاترین نتایج در نظر سنجی ذی نفعان

16- الزام عملی به بیانیه های سازمان: چشم انداز: پیشتاز کیفیت درمان و آموزش کشور، رسالت: ارائه خدمات آموزشی، درمانی، و مراقبتی فوق تخصصی کلیه و مجاری ادرار در راستای تحقق ارتقای سلامت جامعه، ارزش ها: بیمار محوری-کرامت کارکنان-همدلی و مشارکت جویی-تعالی جویی و تفکر ناب-مسئولیت پذیری اجتماعی و محیط زیست-دانش محوری

34- تلاش مستمر برای برقراری ارتباط موثر با مدیران، کارکنان، پزشکان، مراجعین به نحوی که بهترین نتایج بدست آید

17- مشارکت فعال در گزارش خطاهای اتفاق افتاده 

35- مشارکت فعال در اجرای برنامه های عملیاتی به نحوی که بهترین نتایج برای سازمان بدست بیاید

18- حمایت و مشارکت فعال در اجرایی کردن برنامه مدیریت خطر، بحران و بلایا در بیمارستان

36-انتقال دانش و تجربیات به کارکنان مرتبط با حوزه کاری

Template settings