آخرین اخبار و رویدادها

آخرین اخبار و رویدادها

 

ادامه »

پزشکان و اعضای هیئت علمی مرکز

پزشکان و اعضای هیئت علمی مرکز

 

ادامه »

بیماران و مراجعه کنندگان

بیماران و مراجعه کنندگان

ارائه خدمات پيشگيری، تشخيصی و درمانی به صورت فوق تخصصی همگام با آخرين دستاوردهای روز دنيا در حوزه بيماری های داخلی كليه

ادامه »

آنچه ما درمان می کنیم؟

آنچه ما درمان می کنیم؟

ارائه خدمات پيشگيری، تشخيصی و درمانی به صورت فوق تخصصی همگام با آخرين دستاوردهای روز دنيا در حوزه بيماری های داخلی كليه

ادامه »

درباره بیمارستان شهید هاشمی نژاد

درباره بیمارستان شهید هاشمی نژاد

بیمارستان فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد در سال 1336 توسط مرحوم دریانی وقف شد، و از سال 1364 به عنوان مرکز کشوری درمان بیماری های کلیوی به فعالیت خود ادامه داد.

ادامه »

آخرین اخبار و رویدادها

تمامی مراجعه کنندگان و خدمت گیرندگان بیمارستان ، از هر قشر و سطح اجتماعی که باشند, معرفی شده از طرف اینجانب می باشند. لذا ضروری است به امور فرد فرد ایشان با رعایت احترام و عدالت ، سرعت ، کیفیت و با حفظ کیفیت رسیدگی گردد. دکتر محمدجواد سلیمانی، رئیس مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد