برنامه های فرهنگی و مناسبتی بیمارستان(1403)

اندویورلوژی

دکتر حسین حبیب اخیاری:  متخصص اورولوژی-فلوشیپ اندویورولوژی

دکتر کیارش عطار: متخصص اورولوژی-فلوشیپ اندویورولوژی

دکتر فرشاد گوران اوریمی: متخصص اورولوژی-فلوشیپ اندویورولوژی

دکتر محمد مهدی عطارد: متخصص اورولوژی-فلوشیپ اندویورولوژی

دکتر روزبه روحی نژاد: متخصص اورولوژی-فلوشیپ اندویورولوژی

 

پیوند کلیه

دکتر اسماعیل عظیمی شهرابی: متخصص ارولوژی-فلوشیپ پیوند کلیه

 

عفونی

دکتر نیما دستگیر: متخصص بیماری های عفونی

دکتر امیرحسین مقتدر مژدهی: متخصص بیماری های عفونی

 

طب اورژانس

دکتر علی شاه آبادی: متخصص طب اورژانس

 

قلب

دکتر پریسا منوچهر طیبی:  متخصص بیماریهای قلب و عروق

دکتر آرشیا شاه محمدی: متخصص بیماریهای قلب و عروق

دکتر مرجان ثابتی: متخصص بیماریهای قلب و عروق

دکتر بهار گالشی علی آبادی: متخصص بیماریهای قلب و عروق

دکتر هانیه نژاد بهرام: متخصص بیماریهای قلب و عروق

دکتر سپیده ماستری فراهانی: متخصص بیماریهای قلب و عروق

دکتر فرشید شریفی: متخصص بیماریهای قلب و عروق

دکتر رضا روان پارسا: متخصص بیماریهای قلب و عروق

 

نورولوژی

دکترفاطمه عمرانی: متخصص نورولوژی

دکتر شادی شکوه یار: متخصص نورولوژی

 

گوارش

دکتر عمید اشراقی: متخصص داخلی- فوق تخصص گوارش کبد و آندوسکوپی

دکتر زهرا بنازاده:  متخصص داخلی(بورد تخصصی) گوارش- اندوسکوپی

 

پزشکی قانونی

دکتر محمد حسین طاهری: متخصص پزشکی قانونی

 

روماتولوژی

دکتر علی سبحانی فیروزآبادی: متخصص روماتولوژی

 

غدد

دکتر محمد امیدی: فوق تخصص غدد و متابولیسم

 

جراحی توراکس

دکتر محمد رسول سرمدی: فوق تخصص جراحی توراکس

 

پزشک عمومی:

دکتر پیمان شاهرخی: پزشک عمومی

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings