میز خدمت الکترونیک

مراجعان گرامی، با سلام از اینکه بیمارستان ما را برای انجام فرایندهای درمانی خود انتخاب کرده اید بسیار خرسندیم. سپاسگزار خواهیم شد اگر با تکمیل فرم نظرسنجی پیش رو ما را در ارائه هر چه بهتر خدمات پاراکلینیک همراهی کنید. ( برای هر یک از واحدهای پاراکلینیک فرم جداگانه تکمیل نمایید) از همراهی شما سپاسگزاریم
Template settings