برنامه های فرهنگی و مناسبتی بیمارستان(1403)

تمامی مراجعه کنندگان و خدمت گیرندگان بیمارستان، از هر قشر و سطح اجتماعی که باشند, معرفی شده از طرف اینجانب می باشند. لذا ضروری است به امور فرد فرد ایشان با رعایت احترام و عدالت، سرعت، کیفیت و با حفظ کیفیت رسیدگی گردد.

رئیس مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد:  جناب آقای دکتر مرتضی باقری

 

از جمله فعالیت‌های حوزه ریاست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- برقراری جلسات برای ارتباط با مشاوران متخصص و خبرگان حوزه سلامت و سایر حوزه‌ها

۲- تدوین، توسعه و نظارت بر برنامه استراتژیک بیمارستان

۳- برقراری ارتباط با اساتید دانشگاه‌های معتبر مدیریت ایران

۴- ارتباط دادن و یا حل مشکلات بیمارانی که به حوزه ریاست مراجعه می‌کنند

۵- مدیریت و کنترل پروژه‌های عمرانی، مدیریتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم

۶- ایجاد برنامه برای ارتقا مدیران ارشد بیمارستان به صورت آموزش‌های حضوری و شرکت در سمینار‌های داخل و خارج از کشور

۷- پشتیبانی از نظام‌های اجرایی و کیفی مستقر در بیمارستان

۸- برنامه‌ریزی برای افزایش مشارکت بین بخش‌های مختلف بیمارستان

۹- شرکت و سخنرانی در سمینارها و کنگره‌ها با هدف اشاعه تجارب مثبت

۱۰- ایجاد امکان و هماهنگی برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی از بیمارستان

 

مسئول دفتر: خانم سمیه عبادی

شماره تماس: 0218116300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template settings