بیمارستان شهید هاشمی نژاد- رادیوی مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد
شماره اول

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۲۳ | 
 • برنامه اول
  عنوان: مصاحبه
  موضوع : اقدامات بیمارستان در راستای دریافت لوح دوستدار کودک
  مهمان : خانم عبدالعلی سرپرستار بخش اطفال مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد
  تاریخ پخش : ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
 • برنامه دوم
  عنوان: گزارش
  موضوع : توصیف بیمارستان شهید هاشمی نژاد از زبان یکی از بیماران
  تاریخ پخش : ۴ شهریور ۱۳۹۸
 • برنامه سوم
  عنوان: پیام ریاست
  موضوع : پیام شماره یک
  تاریخ پخش : ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
 • برنامه چهارم
  عنوان: صدای پرسنل
  موضوع : پیام روز کارمند
  تاریخ پخش : 4 شهریور 1398
 • برنامه پنجم
  عنوان: مصاحبه
  موضوع : روحش شاد!
  تاریخ پخش : 2 مهر 1398
 • برنامه ششم
  عنوان: مصاحبه
  موضوع : مدل جانشینی پروری
  تاریخ پخش : 17 آبان 1398
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.43532.88044.fa
برگشت به اصل مطلب