بیمارستان شهید هاشمی نژاد- راهنمای پوشش کارکنان
راهنمای پوشش کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۸ | 

در بیمارستان هر یک از کارکنان در بخش‌ها و واحدهای مختلف دارای پوشش مخصوص به خود می‌‌باشند. برای مشاهده بر روی تصویر مقابل کلیک کنید.   

  • سرپرستاران و پرستاران مانتو و شلوار و مقنعه ی سرمه ای
  • منشی‌های کلیه‌ی بخش‌های بستری و واحدهای پاراکلینیکی مانتو و شلوار مشکی و مقنعه ی طوسی رنگ
  • کمک بهیاران مانتو و شلوار یاسی رنگ
  • بهیاران مانتو و شلوار سفید رنگ
  • خدمات فرم با رنگ کرم-قهوه ای
  • کارشناسان آزمایشگاه روپوش سفید
  • کارشناسان رادیولوژی روپوش سفید
  • متصدیان پذیرش و صندوق فرم پراهن سفید با ژیله و شلوار مشکی رنگ
  • نگهبانی کت و شلوار سرمه‌ای با پیراهن سرمه‌ای

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.33635.56932.fa
برگشت به اصل مطلب