بیمارستان شهید هاشمی نژاد- بیمه های طرف قرارداد
بیمه های طرف قرارداد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | 

اسامی بیمه های طرف قرارداد با مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد

  • سازمان تامین اجتماعی
  • خدمات درمانی
  • نیروهای مسلح
  • شهرداری
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.33630.56917.fa
برگشت به اصل مطلب