بیمارستان شهید هاشمی نژاد- برنامه درمانگاه
برنامه درمانگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۲۹ | 

تلفن نوبت دهی ۲۵۰۱۵۰۸۰ بدون تعطیلی و اشغالی می باشد
برنامه درمانگاه صبح (از ساعت ۰۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰)
صبح ها تیم ارولوژی و نفرولوژی ویزیت می نمایند و به اسم پزشک خاصی نوبت داده نمی شود.

برنامه درمانگاه عصر (از ساعت ۱۴ الی ۱۸)
درمانگاه عصر به نام پزشک خاص نوبت ارائه می شود.
روز ارولوژی ارولوژی ارولوژی نفرولوژی نفرولوژی نفرولوژی جراح عروق
شنبه دکتر نریمانی دکتر نیری دکترعطار دکتر یحیایی - - دکتر اکبری
یکشنبه دکتر صفاری دکتر اخیاری دکتر خالقی مهر دکترناظم زاده دکتر آموزگار دکتر مرغوب دکتر پورسالاری
دوشنبه دکتر خالقی مهر دکتر عطار - دکتر یحیایی - - -
سه شنبه دکتر صفاری دکتر کمالی - دکترناظم زاده دکتر مرغوب دکتر ملکوتیان -
چهارشنبه دکتر نیری دکتر عظیمی دکترنریمانی دکتر آموزگار - - -
پنج شنبه - - - - - - -

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.33627.56913.fa
برگشت به اصل مطلب