بیمارستان شهید هاشمی نژاد- برنامه ها و تقویم کاری
برنامه ارزیابی وضعیت سلامت در سال ۱۳۹۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۱۶ | 
برنامه ارزیابی وضعیت سلامت رایگان مراجعین درمانگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد در سال ۱۳۹۷

ارزیابی سلامت رایگان  مراجعین سرپایی پنج شنبه آخر هرماه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ شامل ارزیابی وزن متناسب، فشارخون، کنترل ریتم نبض، کنترل قندخون، وارائه پمفلت های آموزش خودمراقبتی دایر می باشد.
 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.33533.63301.fa
برگشت به اصل مطلب