بیمارستان شهید هاشمی نژاد- انتشارات
انتشارات مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۵ | 
AWT IMAGE AWT IMAGE
AWT IMAGE AWT IMAGE
AWT IMAGE AWT IMAGE

  • مدیریت نوین بیمارستانی
  • استراتژی مدیریت سلامت
  • ارتقاء محیط آموزش در بیمارستان دانشگاهی
  • درسهای مدیریتی از مایو کلینیک
  • مسیر تعالی بیمارستان
  • نمونه الگویی سند برنامه استراتژیک بیمارستانی
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.32684.54418.fa
برگشت به اصل مطلب