بیمارستان شهید هاشمی نژاد- پمفلت آموزشی بیماران
پمفلت آموزشی بیماران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | 
مراقبت ها پس از اعمال جراحی
 1. AWT IMAGEبرداشتن مثانه(دایورژن)
 2. کاتتر ساب کلاوین یا ژوگولار
 3. سنگ شکنی سنگ حالب (TUL)
 4. سنگ شکنی سنگ کلیه(PCNL)
 5. اعمال جراحی بسته (لاپاراسکوپی)
 6. فیستول یا گرافت شریان و ورید
 7.  کاتتر داخل صفاقی
 8.  پیوند ورید و یا گرافت مصنوعی(گورتکس) 
 9. بیماران تعبیه استنت داخل حالب (دبل جی )
 10. برگشت ادرار(ریفلاکس)
 11. انحراف محل سوراخ مجرا(هیپوسپادیاس) 
 12.  سنگ شکنی (ESWL)
 13. بررسی مثانه (سیستوسکوپی)
 14.  آنژیوگرافی
 15. مراقبت در منزل پس از جراحی  بسته (لاپاراسکوپی)
 16. مراقبت در منزل پس از جراحی خروج سنگ به روش بسته از مجرای ادرار
 17. مراقبت های پس از عمل سنگ شکنی 
آموزش های ارولوژی و نفرولوژی
 1. بزرگی پروستات
 2. عفونت ادراری 
 3. سیستوفیکس (گذاردن سوند مستقیم در مثانه)
 4. سوند مثانه (فولی)
 5. نفروستومی (وجود لوله ای در کلیه) 
 6.  بیوپسی کلیه            
 7. پیشگیری از تشکیل مجدد سنگ کلیه
 8.  بی اختیاری ادرار
 9. نکات قبل از عمل جراحی
 10. بیماران هپاتیت "ب"
 11. بیماران همودیالیزی
 12. نارسایی کلیه
 13. داروهای مصرفی بیماران دیالیزی
 14. زندگی با یک کلیه
آموزش های عمومی
 1. اندازه گیری قند خون و تزریق انسولین
 2. مراقبت از خود در بیماران دارای پیس میکر و ICD
 3. MRI
 4.  دیابت
 5.  ترخیص جهت بیماران بخش جراحی
 6. منشور حقوق بیمار
 7. لوپوس
 8. تغذیه مناسب برای سالم زیستن
 9. تغذیه از طریق کاستروستومی
 10.  آزمایش پرولاکتین
 11. آزمایش تحمل گلوکز O-GTT
 12. فشار خون
 13. دست های تمیز یا آلوده 
 14. جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته
 15. آزمایش مدفوع جهت تشخیص انگل
 16. سونداژ متناوب در خانه برای کودکان
 17. رویارویی با سکته قلبی
 18.  انواع کورونا ویروس 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.32654.54359.fa
برگشت به اصل مطلب