بیمارستان شهید هاشمی نژاد- اعضای هیئت علمی
اعضای هیئت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۳/۱۳ | 

اعضاء هیئت علمی اورولوژی

متخصص ارولوژی


دکتر مسعود اعتمادیان

فلوشیپ اندویورولوژی
متخصص ارولوژی


دکتر پژمان شاپور

فلوشیپ اورولوژی اطفال و لاپراسکوپی
متخصص ارولوژی

 دکتر محمد جواد سلیمانی

فلوشیپ پیوند
متخصص ارولوژی

دکتر کوشا کمالی

فلوشیپ پیوند
متخصص ارولوژی

دکتر مریم امامی

متخصص ارولوژی

دکتر کاوه مهر آوران

متخصص ارولوژی

دکتر نیما نریمانی

متخصص ارولوژی

دکتر کفاش نیری

اعضاء هیئت علمی نفرولوژی

متخصص ارولوژی

دکتر شهرزاد عصاره

متخصص داخلی و فوق تخصص نفرولوژی
متخصص ارولوژی

دکتر طاهره ملکوتیان

متخصص داخلی و فوق تخصص نفرولوژی
متخصص ارولوژی

دکتر بهاره مرغوب

متخصص داخلی و فوق تخصص نفرولوژی
متخصص ارولوژی

دکتر هوشنگ سندگل

متخصص داخلی و فوق تخصص نفرولوژی
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.32625.54318.fa
برگشت به اصل مطلب