بیمارستان شهید هاشمی نژاد- حوزه ریاست
حوزه ریاست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۲۱ | 
مدیر عامل بیمارستان:  دکتر محسن عباسی
شماره تماس: ۸۱۱۶۳۰۰

تمامی مراجعه کنندگان و خدمت گیرندگان بیمارستان ، از هر قشر و سطح اجتماعی که باشند, معرفی شده از طرف اینجانب می باشند. لذا ضروری است به امور فرد فرد ایشان با رعایت احترام و عدالت ، سرعت ، کیفیت و با حفظ کیفیت رسیدگی گردد. دکتر محسن عباسی، رئیس مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد

از جمله فعالیت‌های حوزه ریاست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- برقراری جلسات برای ارتباط با مشاوران متخصص و خبرگان حوزه سلامت و سایر حوزه‌ها

۲- تدوین، توسعه و نظارت بر برنامه استراتژیک بیمارستان

۳- برقراری ارتباط با اساتید دانشگاه‌های معتبر مدیریت ایران

۴- تشکیل جلسات هیئت‌امنای دو بیمارستان محب و هاشمی‌نژاد

۵- ارتباط دادن و یا حل مشکلات بیمارانی که به حوزه ریاست مراجعه می‌کنند

۶- مدیریت و کنترل پروژه‌های عمرانی، مدیریتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم

۷- ایجاد برنامه برای ارتقا مدیران ارشد بیمارستان به صورت آموزش‌های حضوری و شرکت در سمینار‌های داخل و خارج از کشور

۸- پشتیبانی از نظام‌های اجرایی و کیفی مستقر در بیمارستان

۹- برنامه‌ریزی برای افزایش مشارکت بین بخش‌های مختلف بیمارستان

۱۰- شرکت و سخنرانی در سمینارها و کنگره‌ها با هدف اشاعه تجارب مثبت

۱۱- ایجاد امکان و هماهنگی برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی از بیمارستان

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.31960.52695.fa
برگشت به اصل مطلب