بیمارستان شهید هاشمی نژاد- اخبار و رویدادها
انجام غربالگری بیماران دیالیزی در خصوص ویروس کرونا در ورودی بخش دیالیز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۱/۱۱ | 
با حمایت و برنامه ریزی ریاست و مدیریت مرکز اسکریننگ بیماران دیالیز انجام می گردد. در این طرح با همراهی  خانم دکتر عصاره رییس بخش و پرسنل بخش دیالیز، بر طبق پرسشنامه طراحی شده بیماران مثبت غربال گری شده و با همکاری خانم مهدوی در واحد سی تی اسکن برای این بیماران سی تی اسکن ریه انجام می گرددو در صورت نیاز مداخلات درمانی برای بیماران صورت می گیرد.
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.30283.99641.fa
برگشت به اصل مطلب