بیمارستان شهید هاشمی نژاد- اخبار و رویدادها
استقرار اتاقک هایی در ورودی اورژانس بیمارستان جهت نمونه گیری از بیماران مشکوک به کرونا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۱/۱۱ | 
استقرار اتاقک هایی در ورودی اورژانس بیمارستان جهت نمونه گیری از بیماران مشکوک به کرونا با هدف پیشگیری  از انتقال عفونت به کارکنان و بیماران حین نمونه گیری انجام شده است.
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.30283.99640.fa
برگشت به اصل مطلب