بیمارستان شهید هاشمی نژاد- اخبار و رویدادها
برگزاری دوازدهمین جلسه تیم اجرایی کرونا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | 
در این جلسه مقرر شد بیمارانی که به دلایلی غیر از تنفس در اورژانس بررسی و در نهایت Covid۱۹ تشخیص داده می شوند. بیمار از خود اورژانس به بخش مربوطه آرمان یا سروش منتقل شود.
همچنین در مورد تهیه تیغه لارنگوسکوپ یکبار مصرف جهت بخش آرمان و سروش تاکید گردید.
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.30283.99134.fa
برگشت به اصل مطلب