بیمارستان شهید هاشمی نژاد- اخبار و رویدادها
یازدهمین جلسه تیم اجرایی کرونا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | 
در این جلسه پیرامون تامین و تجهیز هر چه بیشتر کادر درمان به لوازم حفاظت فردی و ماسک های N۹۵ تاکید گردید.
در ادامه با پیشنهاد اعضاء جلسه یک چادر دیگر جهت محل انتظار همراه بیماران مشکوک به کرونا در نظر گرفته شد.
همچنین جهت حضور فلوی نفرولوژی برای ویزیت در روزهای تعطیل برنامه ریزی شد.
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.30283.99133.fa
برگشت به اصل مطلب