بیمارستان شهید هاشمی نژاد- اخبار و رویدادها
برگزاری دهمین جلسه تیم اجرایی کرونا در کمیته بحران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | 
در این جلسه در ابتدا دکتر محسن عباسی ریاست مرکز و فرمانده بحران در بیمارستان ضمن قدردانی از تلاش های پرسنل بیمارستان، گزارشی از اقدامات انجام شده در ۲ روز گذشته را ارائه داده و در ادامه پیرامون لزوم تدوین الگوریتم ترخیص بیماران از بخش آرمان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
همچنین در خصوص در نظر گرفتن فضایی جهت استراحت پرسنل حاضر در چادر بیمارستان تصمیم گیری شد.
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.30283.98960.fa
برگشت به اصل مطلب