بیمارستان شهید هاشمی نژاد- اخبار و رویدادها
کارگاه آموزشی مدیریت استرس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۲۵ | 
روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ کارگاه آموزشی مدیریت استرس با حضور ریاست، مدیریت و سرپرستاران بیمارستان به صورت آنلاین با تدریس خانم ها دکتر خادم الرضا، قیومی و صالحیان در سالن اصلی آمفی تئاتر برگزار گردید.

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.30283.101278.fa
برگشت به اصل مطلب