Close

بیمارستان شهید هاشمی نژاد

مدیران ارشد
آقای دکتر پژمان شادپور
پست سازمانیمعاون آموزشی و پژوهشی
محل خدمتمرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۷/۳۰

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: