دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • بیماران و همراهان
  • پزشکان
  • کارکنان
  • معرفی مرکز

بایگانی بخش رادیوی مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,210 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ -

شماره اول

برنامه اول | مصاحبه |  اقدامات بیمارستان در راستای دریافت لوح دوستدار کودک برنامه دوم | گزارش  | توصیف بیمارستان شهید هاشمی نژاد از زبان یکی از بیماران برنامه سوم | پیام ریاست | پیام شماره یک برنامه چهارم | صدای پرسنل | روز کارمند برنامه پنجم | مصاحبه | روحش شاد! برنامه ششم | مصاحبه | مدل جانشین پروری