دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • بیماران و همراهان
 • پزشکان
 • کارکنان
 • معرفی مرکز

واحد توانمندسازی منابع انسانی (HRE) دوره آموزشی کنترل عفونت و آشنایی با محلول های ضدعفونی کننده و گندزدا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۳ | 
دوره آموزشی کنترل عفونت و آشنایی با محلول های ضدعفونی کننده و گندزدا در روز چهارشنبه 13 شهریور 1398 از ساعت 8 الی 9 صبح با تدریس جناب آقای دکتر قربانی برای ۲۰ نفر از سرپرستاران و رابطین کنترل عفونت در سالن آمفی تئاتر مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد برگزار گردید.


دفعات مشاهده: 2148 بار   |   دفعات چاپ: 116 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلاس آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع در انتظامات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۰ | 
کلاس آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع در انتظامات در تاریخ ها ۹ و ۱۰ مرداد ماه با حضور ۱۱ نفر از پرسنل نگهبانی و با تدریس آقای میرحسینی در کلاس آموزش بیمارستان برگزار گردید.

دفعات مشاهده: 1799 بار   |   دفعات چاپ: 75 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلاس آموزشی الزامات انجام استحقاق سنجی خدمات بستری و سرپایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۰ | 
کلاس آموزشی الزامات انجام استحقاق سنجی خدمات بستری و سرپایی در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۰ با حضور  ۲۲ نفر از منشی های مرکز، در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید.

دفعات مشاهده: 1464 بار   |   دفعات چاپ: 69 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلاس آموزشی ایمنی حریق

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۰ | 
کلاس آموزشی ایمنی حریق در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۰ با حضور  پرسنل جدیدالورود خدمات و مهماندار و تاسیسات با تدریس خانم تقی خانی در کلاس آموزش بیمارستان برگزار گردید.

آتش چیست؟
آتش یک اکسیداسیون سریع می باشد که با مقادیر متفاوتی نور و گرما همراه است. این تعریف حاکی از این است که آتش یک فرایند شیمیایی از نوع تجزیه ای می باشد که در آن اکسیداسیون سریع یک ماده ی سوختنی رخ می دهد.

مطالب دوره

 • عناصر آتش
 • تفاوت آتش و انفجار
 • محصولات احتراق
 • تقسیم بندی مکان ها از نظر خطر حریق
 • اجزای سیستم اعلام حریق
 • انواع خاموش کننده
 • انواع روش های خاموش کردن حریق
 • طبقه بندی انواع حریق
 • تجهیزات خاموش کننده حریق
 • خاموش کننده های دستی
 • تجهیزات ثابت آتش نشانی
 • طریق خاموش کردن آتش با کپسول

دفعات مشاهده: 1187 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلاس آموزشی آشنایی با موارد تخلفات اداری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ | 
کلاس آموزشی آشنایی با موارد تخلفات اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۹ با حضور ۳۹ نفر از پرسنل خدمات و کمک بهیار با تدریس خانم هاشمی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید.
 

مطالب دوره

 ﻧﻈﺎم اداری هر ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮیﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و ارﺑﺎب رﺟﻮع دارای یﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ است که عدم رعایت آنها موجب نارضایتی عمومی و بی انضباطی در کارها خواهد شد.
مهمترین ﺗﺨﻠّﻔﺎت اداری ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 1. اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﺧﻼف ﺷﺌﻮن ﺷﻐﻠﯽ یا اداری
 2. ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وظﯿﻔﻪ اداری 
 3. ایجاد ﻧﺎرﺿﺎیتی در ارﺑﺎب رﺟﻮع یا اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن یا ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آنها ﺑﺪون دﻟﯿﻞ موجه
 4. تهمت،افترا و هتک حرمت افراد 
 5. اﺧﺎذی 
 6. و ...

دفعات مشاهده: 1181 بار   |   دفعات چاپ: 65 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر