دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • بیماران و مراجعین
  • فراگیران
  • کارکنان
  • پزشکان

بخش ICU

 | تاریخ ارسال: 1399/2/26 | 

رئیس بخش : دکتر بهاره مرغوب

سرپرستار: ندا باجمالو

جانشین : زهرا حمیدپور ، سمیه سادات هاشمی 

منشی بخش: فریده پیرفلک

 بخش ICU با 6 تخت در طبقه دوم بیمارستان و در جنب دفتر پرستاری قرار گرفته است.

مقررات بخش :

  •  استفاده از تلفن همراه داخل بخش ،ممنوع می باشد .
  • در صورتیکه  بیماری نیاز به بخش قلب داشته باشد در صورت توافق همراهان پس از تسویه حساب به بخش قلب این مرکز منتقل

دارد. می‌‌گردد در صورت عدم توافق همراهان از سایر مراکز توسط سرویس مربوطه یا ستاد هدایت پذیرش گرفته می‌‌شود.

  • انتقال بیمار از بخش قلب این مرکز به ICU در صورت داشتن تخت خالی پس از مشاوره پزشک مسئول ICU صورت می‌‌گیرد. ودر نهایت تسویه حساب این بیماران با بخش محب می‌‌باشد.
  • درصورت انتقال بیمار ازبخش قلب این مرکز به ICU بیمار روزانه توسط متخصص قلب مربوطه ویزیت و در صورت نیاز، با پزشکان بخش داخلی مشاوره می‌‌گردد.
  • با توجه به اهمیت طرح تکریم به بیمار و همراه جهت سهولت در دسترسی همراهان به پزشک معالج روزانه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ زمان پاسخگویی به همراهان تعیین شده است.


دفعات مشاهده: 5038 بار   |   دفعات چاپ: 841 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر